ES projektai


 
UAB Steka technologinių sprendimų didinančių energijos vartojimo efektyvumą diegimas  
UAB „Steka“ 2023-2025 metais pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ planuoja įgyvendinti projektą „UAB Steka technologinių sprendimų didinančių energijos vartojimo efektyvumą diegimas“  (projekto Nr. 02-013-K-0015), kurio pagrindinis tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Įgyvendinus projektą dalis UAB Steka“ šiuo metu naudojamos technologinės įrangos bus pakeista nauja – efektyvesne.
Sėkmingai įgyvendinus projektą bus prisidedama prie bendro Lietuvos poveikio klimato kaitai, švarios ir teisingos energetikos, žiedinės ekonomikos skatinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencijos ir rizikos valdymo, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema.
 
Bendra projekto vertė: 2234700 Eur
 
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama dalis: 900000 Eur
 
Projekto pradžia: 2023 m. rugpjūčio mėn.
Projekto pabaiga: 2025 m. rugpjūčio mėn.